cem

cem

"aritmetikte toplam" [ Kutadgu Bilig, 1069]
yana camˁ u tafrīk misāḥatḳa öt [sonra toplama çıkarma ve ölçüme geç] "... toplama" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
aklını cemˁ eyledi dirdi ögin [aklını topladı, aklını topladı] "... gramerde çoğul" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cemˁ: conjunctio, multitudo & pluralis numerus [çokluk, topluluk & gramerde çoğul].

Ar camˁ جمع z [#cmˁ faˁl msd.] toplama, toplanma, topluluk Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı, bir araya getirdi

Not: Ar #cmm, #cmˁ, #cmhr kökleri “toplama, bir araya getirme” anlamını taşır. • Erkek adı olan Cem Farsça olup bununla ilgili değildir.

Benzer sözcükler: cem'an, cem'i


16.04.2015
cemevi

Fa āyīn-i Cem آيين جم zeski İran musıkisinde bir makam, Şiilere özgü bir tören öz Cem/Cemşid İran mitolojisinde şarabın mucidi sayılan kral/tanrı Ave yima χšaēta «parlayan Yima», Zerdüşt mitolojisinde bir yarı-tanrı