cemaat

celep

Arapça clb kökünden gelen calab جلب z "1. başka yerden getirilen mal, özellikle davar, 2. mal getiren, tedarikçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calaba جَلَبَ z "getirdi" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

cellat

Arapça cld kökünden gelen callād جلّاد z "kırbaçlayıcı [esk.], işkence ve idam görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calada جَلَدَ z "suya veya cilde vurdu, kırbaçladı, tokatladı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

celp

Arapça clb kökünden gelen calb جلب z "getirme, (mal, hayvan) nakletme, (ticari eşya) ithal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calaba جلب z "beriye çekti, getirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

celse

Arapça cls kökünden gelen calsa(t) جلسة z "oturum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calasa جَلَسَ z "oturdu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

cem

Arapça cmˁ kökünden gelen camˁ جمع z "toplama, toplanma, topluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı, bir araya getirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

cemaat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
camāˁat bile [ile] kıl farīża namāz

Köken

Arapça cmˁ kökünden gelen camāˁa(t) جماعة z "topluluk, toplantı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı" fiilinin faˁāla(t) vezninde ismi merresidir.

Daha fazla bilgi için cem maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

cümbür cemaat


31.03.2015
cemal

Arapça cml kökünden gelen camāl جمال z "güzellik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camula جَمُلَ z "tam ve eksiksiz idi, güzel idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

cemaziyülevvel

Arapça cumādāˀu'l-awwal جماداء الوّل z "«birinci don ayı», İslami ayların beşincisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camada "dondu" fiilinden türetilmiştir.

cemevi

Farsça āyīn-i Cem آيين جم z "eski İran musıkisinde bir makam, Şiilere özgü bir tören" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Cem veya Cemşid "İran mitolojisinde şarabın mucidi sayılan kral/tanrı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yima χšaēta "«parlayan Yima», Zerdüşt mitolojisinde bir yarı-tanrı" sözcüğünden türetilmiştir.

cemile

Arapça cml kökünden gelen camīla(t) جميلة z "güzel (kadın veya şey)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camula جمل z "tam ve bütün idi, güzel idi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

cemiyet

Arapça cmˁ kökünden gelen camˁiyya(t) جمعيّة z "toplanma, topluluk, dernek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cmˁ kökünden gelen camˁ جمع z "toplanma" sözcüğünün masdarıdır.