center

cendere

Farsça candare جندره z "baskı mengenesi, pres" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe yantra यन्त्र z "her tür makine, mekanizma, araç" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

cengâver

Farsça cangāvar جنگاور z "savaşçı" sözcüğünden alıntıdır.

cenin

Arapça cnn kökünden gelen canīn جنين z "gizli veya örtülü olan şey, embriyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جَنَّ z "gizledi, sakladı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

cenk

Farsça ve Orta Farsça cang جنگ z "savaş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yang- "büyük olay, hadise, hengâme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

cennet

Arapça cnn kökünden gelen canna(t) جنّة z "kutsal kitaplarda adı geçen bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gn kökünden gelen gannā veya ginnəthā גַּנָּא, גִֺנְּתָא z "bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gənā "korumak, etrafını çevirmek" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice fiil Akatça aynı anlama gelen ganānu fiili ile eş kökenlidir. )

center
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

shopping center [ Milliyet - gazete, 1975]
Gökhan Alışveriş Merkezi (shopping center), Londra Asfaltı Bahçelievler Kavşağı medya center [ Milliyet - gazete, 1993]
Aralarında Doğan Medya Center'ın da bulunduğu 10 tesisin açılış törenine katılacak.

Köken

İngilizce center "merkez" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince centrum sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için santra maddesine bakınız.

Ek açıklama

Shopping center yerine kısaca center kullanımı 2005 dolayında yaygınlaştı.


14.01.2015
centilmen

İngilizce gentleman "beyefendi, kibar kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gentle "zarif, kibar" (NOT: Bu sözcük Latince gentilis "soylu" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir.

cenup

Arapça cnb kökünden gelen canūb جنوب z "güney" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canaba جَنَبَ z "yana döndürdü, yüzünü çevirdi" fiilinin faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

CEO

İngilizce CEO sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce chief executive officer "baş yönetim görevlisi, şirketlerde yürütmenin başı olan kişi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

cep

Arapça cyb kökünden gelen cayb جَيْب z "1. iki meme arası, kucak, koyun, 2. gömleğin göğüs veya baş geçirilen yarık yeri, 3. matematikte sinüs" sözcüğünden alıntıdır.

cephane

Farsça cabaχāne جبخانه z "silahhane, askeri donanım deposu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Moğolca cebe "silah" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir.