ceza

ceviz

Ar cawz جوز zmalum ağaç ve sert kabuklu meyvesi, juglans regia OFa gawz/gōz a.a. ≈ İbr/Aram egōz אֶגוּז za.a.

cevşen

Ar/Fa cawşan جوشن z [#cwşn q.] zırh, özellikle örme zırh Fa cawş جوش zzincir baklası, halka

cevval

Ar cawwāl جوّال z [#cwl faˁˁāl mesl.] cevelan eden, dolanan Ar cāla جَالَ zdöndü, dolaştı

ceylan

Moğ cegere(n) yaban keçisi, antilop

ceyş

Ar cayş جيش z [#cyş faˁl ] askeri birlik, ordu ≈ Aram geys גֵּיס zyağma, akın, ganimet

ceza

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
yol başında küydi [bekledi] aŋa cazā bérmek uçun [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cezālanmak, cezālandürmak

Ar cazāˀ جزاء z [#czy faˁāl msd.] bir suça karşılık kamuya ödenen bedel Ar cazā جَزَا zsuç bedelini ödedi Aram gazā גְּזָא z [#gzy] kamu hazinesi OFa ganz/gazn/ganznag hazine

Not: Bir suça karşılık suçun mağduru yerine devlet hazinesine bedel ödeme fikri Ortadoğu ve Avrupa kültürlerinde nispeten geç dönemde ortaya çıkmıştır. • Kent adı olan Gaza (Gazze) "hazine" demektir; Gence ve Bingöl'ün Genç kasabası ile adaştır.

Benzer sözcükler: ceza puanı, ceza sahası, cezaen, cezaevi, cezai, cezalandırmak, cezalı

Bu maddeye gönderenler: cizye, mücazat, tecziye


14.11.2019
cezb

Ar caḏb جذب z [#cḏb faˁl msd.] kendine doğru çekme, çekim Ar caḏaba جذب zkendine doğru çekti

cezbe

Ar caḏba(t) جذبة z [#cḏb faˁla(t) mr.] tasavvufta bilinçten arınma hali

cezerye

Ar (Sur) cazariyya جزريّة z [nsb.] havuçlu Ar cazar جزر z [#czr] havuç Fa gazar a.a.

cezir

Ar cazr جزر z [#czr faˁl msd.] suyun çekilmesi, cezir Ar cazara جزر zsu çekildi, sığlaştı

cezire

Ar cazīra(t) جزيرة z [#czr faˁīlā(t) sf. fem.] ada Ar cazara جزر zsu çekildi