cidal

cibinlik

Eski Türkçe çıbun "sinek" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

cibre

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cici

ci-ci "güzel şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

cicim

Farsça cācim جاجم z "renkli iple dokunan yer yaygısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cicoz

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cidal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
Sen gör bu hāli / Ki Artuχı niçe ider cidāli

Köken

Arapça cdl kökünden gelen cidāl جدال z "(karşılıklı) kakışma, mücadele, kavga" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cādala جادل z "kakıştı, tartıştı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için cedel maddesine bakınız.


09.09.2017
cidar

Arapça cdr kökünden gelen cidār جدار z "duvar" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice gdīrā גדירא z "çit, duvar" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen gadēr גדר z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

ciddi

Arapça cdd kökünden gelen cidd جدّ z "1. keskinlik, 2. enerji, gayret, çaba" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça cadda جدّ z "1. biçti, dalından meyve kesti, 2. yeniledi, 3. keskin idi, canlı idi" fiilinin fiˁl vezninde türevidir.

ciğer

Farsça cigar veya cīgar جگر/جيگر z "karaciğer" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yakar veya cagar sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yākarə sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen yákr̥t यकृत् z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *Hi̯ékʷr̥ (*i̯ékʷr̥) biçiminden evrilmiştir.

ciğerpare

Farsça cīgar جيگر z "ciğer" ve Farsça pāre پاره z "parça" sözcüklerinin bileşiğidir.

cihan

Farsça cahān veya cihān جهان z "dünya" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen gēhān sözcüğünden evrilmiştir.