ciddi

cici

çoc ci-ci güzel şey

cicim

Fa cācim جاجم zrenkli iple dokunan yer yaygısı ?

cicoz

?

cidal

Ar cidāl جدال z [#cdl fiˁāl msd.] (karşılıklı) kakışma, mücadele, kavga Ar cādala جادل z [III f.] kakıştı, tartıştı

cidar

Ar cidār جدار z [#cdr] duvar (≈ Aram gdīrā גדירא zçit, duvar ≈ İbr gadēr גדר za.a. )

ciddi

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
nitekim ulular dimişlerdür cidd-ile devlet olmaz [çabalamakla talih olmaz] cidden "gayret ve özen ile" [ <1600]
YO: ciddi [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ciddī: Musırrane [ısrarlı şekilde]

Ar cidd جدّ z [#cdd fiˁl ] 1. keskinlik, 2. enerji, gayret, çaba Ar cadda جدّ z1. biçti, dalından meyve kesti, 2. yeniledi, 3. keskin idi, canlı idi

Not: Cidd adı ve cidden zarfı Osmanlıcada yaygın olarak kullanıldığı halde ciddī sıfatı 19. yy'dan, ciddiyet soyut adı 20. yy'dan önce görülmez. • Aynı Sami kökünden Aram #gdd "biçmek"; Eth gedūd "ciddi, önemli". Arapça cedd "dede, ata" ve cādda "ana yol" ile anlam bağı muğlaktır.

Benzer sözcükler: cidden, ciddi ciddi, ciddiye almak, ciddiyet, ciddiyetsizlik

Bu maddeye gönderenler: becit, cadde, cedit (tecdit, teceddüt)


05.09.2017
ciğer

Fa cigar/cīgar جگر/جيگر zkaraciğer << OFa yakar/cagar a.a. ≈ Ave yākarə a.a. ≈ Sans yákr̥t यकृत् za.a. << HAvr *Hi̯ékʷr̥ (*i̯ékʷr̥) a.a.

ciğerpare

§ Fa cīgar جيگر zciğer Fa pāre پاره zparça

cihan

Fa cahān/cihān جهان zdünya << OFa gēhān a.a.

cihangir

Fa cihāngīr جهان گير zcihan fatihi § Fa cihān جهان zdünya Fa gīr گير ztutan, alan

cihannüma

§ Fa cihān جهان zdünya Fa numā نما zgösteren (Fa numūdan, numā- نمودن, نما zgöstermek +ā(n) )