cihat

ciğer

Fa cigar/cīgar جگر/جيگر zkaraciğer << OFa yakar/cagar a.a. ≈ Ave yākarə a.a. ≈ Sans yákr̥t यकृत् za.a. << HAvr *Hi̯ékʷr̥ (*i̯ékʷr̥) a.a.

ciğerpare

§ Fa cīgar جيگر zciğer Fa pāre پاره zparça

cihan

Fa cahān/cihān جهان zdünya << OFa gēhān a.a.

cihangir

Fa cihāngīr جهان گير zcihan fatihi § Fa cihān جهان zdünya Fa gīr گير ztutan, alan

cihannüma

§ Fa cihān جهان zdünya Fa numā نما zgösteren (Fa numūdan, numā- نمودن, نما zgöstermek +ā(n) )

cihat

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
cihād kılmakğa anuk erdi [hazır idi] cihadist [ Hürriyet - gazete, 2004]
Çeçen hareketi şimdi milliyetçi karakterini kaybetmiş ve 'cihadist'lerin kontrolü altına geçmiştir.

Ar cihād جِهاد z [#chd fiˁāl msd.] 1. çaba, gayret, mücadele, 2. din uğruna savaşma Ar cahada جَهَدَ zçabaladı, gayret etti

Benzer sözcükler: cihadist, cihatçı

Bu maddeye gönderenler: cehd, içtihat (müçtehit), mücahede (mücahit)


13.08.2017
cihaz

Ar cahāz جَهَاز z [#chz fiˁāl msd.] donanım, teçhizat, aparat Ar cahaza جَهَزَ zdonattı

cihet

Ar ciha(t) جِهَة z [#wch fiˁla(t) mr.] 1. yüzünü bir yöne dönme, 2. yön, bakım, veche Ar wacaha وَجَهَ zyöneldi, yüzünü çevirdi

cik

onom kuş sesi

ciklet

marka Chiclets bir yapay sakız markası (İlk kullanım: 1906 Cadbury Adams Co., ABD.) İsp chicle Meksika'da yetişen sapodilla bitkisinin sakızı Nahuatl tzictli a.a.

ciks

~? İng chicks 1. civcivler, 2. genç kızlar İng chicken tavuk, her türlü kuşun dişisi << Ger