cihaz

ciğerpare

§ Fa cīgar جيگر zciğer Fa pāre پاره zparça

cihan

Fa cahān/cihān جهان zdünya << OFa gēhān a.a.

cihangir

Fa cihāngīr جهان گير zcihan fatihi § Fa cihān جهان zdünya Fa gīr گير ztutan, alan

cihannüma

§ Fa cihān جهان zdünya Fa numā نما zgösteren (Fa numūdan, numā- نمودن, نما zgöstermek +ā(n) )

cihat

Ar cihād جِهاد z [#chd fiˁāl msd.] 1. çaba, gayret, mücadele, 2. din uğruna savaşma Ar cahada جَهَدَ zçabaladı, gayret etti

cihaz

"çeyiz, düğün armağanı" [ Danişmend-Name, 1360]
Meger Efrumiyye'nüŋ Manşūr adlu bir hādimi var-ıdı kim Melik anı cihāz-ıla bile virmişdi.

Ar cahāz جَهَاز z [#chz fiˁāl msd.] donanım, teçhizat, aparat Ar cahaza جَهَزَ zdonattı

Not: Tacül Arus'a göre cihāz biçimi "Basralıların bozuk telaffuzudur" - Lane sf. I: 476.

Bu maddeye gönderenler: cazgır, çeyiz, teçhiz (mücehhez)


09.09.2017
cihet

Ar ciha(t) جِهَة z [#wch fiˁla(t) mr.] 1. yüzünü bir yöne dönme, 2. yön, bakım, veche Ar wacaha وَجَهَ zyöneldi, yüzünü çevirdi

cik

onom kuş sesi

ciklet

marka Chiclets bir yapay sakız markası (İlk kullanım: 1906 Cadbury Adams Co., ABD.) İsp chicle Meksika'da yetişen sapodilla bitkisinin sakızı Nahuatl tzictli a.a.

ciks

~? İng chicks 1. civcivler, 2. genç kızlar İng chicken tavuk, her türlü kuşun dişisi << Ger

cila

Ar cilāˀ جلاء z [#clw fiˁāl msd.] parlaklık, ışıma Ar calā جلا zparlattı