ciks

cihat

Arapça chd kökünden gelen cihād جِهاد z "1. çaba, gayret, mücadele, 2. din uğruna savaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahada جَهَدَ z "çabaladı, gayret etti" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

cihaz

Arapça chz kökünden gelen cahāz جَهَاز z "donanım, teçhizat, aparat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahaza جَهَزَ z "donattı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

cihet

Arapça wch kökünden gelen ciha(t) جِهَة z "1. yüzünü bir yöne dönme, 2. yön, bakım, veche" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaha وَجَهَ z "yöneldi, yüzünü çevirdi" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

cik

"kuş sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

ciklet

Chiclets "bir yapay sakız markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1906 Cadbury Adams Co., ABD.) Bu sözcük İspanyolca chicle "Meksika'da yetişen sapodilla bitkisinin sakızı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Nahuatl (Aztek) dilinde aynı anlama gelen tzictli sözcüğünden alıntıdır.

ciks
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 1999]
Ciks, tiki: Toplumla arası iyi olmayan gençlerin zengin veya öyle görünmeye çalışan, marka giyinen ve genel geçer değer yargılarını benimseyen gençlere verdikleri adlar.

Köken

İngilizce chicks "1. civcivler, 2. genç kızlar" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İngilizce sözcük İngilizce chicken "tavuk, her türlü kuşun dişisi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence bir sözcükten evrilmiştir.

Benzer sözcükler

ciksi


22.12.2014
cila

Arapça clw kökünden gelen cilāˀ جلاء z "parlaklık, ışıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calā جلا z "parlattı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

cilbap

Arapça clb kökünden gelen cilbāb جِلْباب z "gömlek, özellikle üste giyilen bol gömlek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calaba جَلَبَ z "(mal veya ticari eşya) getirdi, ithal etti" fiilinin fiˁlāl vezninde murabba (dörtlü)ü olabilir; ancak bu kesin değildir.

cilbent

Farsça cild-band جلدبند z "deri veya meşin bağ" sözcüğünden alıntıdır.

cillop

Türkiye Türkçesi cülāb veya cüllab "çeşitli meyve ve çiçeklerden yapılan şekerli şerbet" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Arapça culāb "gülsuyu, şerbet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça gulāb "gülsuyu" sözcüğünden alıntıdır.

cilt

Arapça cld kökünden gelen cild جلد z "deri, kılıf" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gəlad גלד z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen geled גלד z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen gildu sözcüğü ile eş kökenlidir. )