cinnet

cin1

Arapça cnn kökünden gelen cinn جنّ z "1. gece karanlığı, 2. bir tür görünmez varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جَنَّ z "gizledi, sakladı" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice gny kökünden gelen gānāh, gənā גָנָה z "örtünme, gizlenme, kapanma" fiili ile eş kökenlidir. İbranice fiil İbranice gnn kökünden gelen gānan גָנָן z "koruma, etrafını çitle çevirme" fiili ile eş kökenlidir.

cin2

İngilizce gin "ardıç meyvesiyle tatlandırılmış alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca genever "ardıç, cin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iuniperus "ardıç" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *i̯oi̯-ni- "ardıç" biçiminden evrilmiştir.

cinas

Arapça cns kökünden gelen cinās جناس z "1. aynı cinsten olma, 2. benzeşen kelimelerle yapılan söz sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canāsa جناس z "aynı cinsten idi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

cinayet

Arapça cny kökünden gelen cināya(t) جناية z "suç, özellikle İslam hukukunda kabahatten daha ağır olan suç, ölüm cezası gerektiren suç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gny kökünden gelen gunāyā גניא z "suç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen gunāh sözcüğünden alıntıdır.

cincik

cici "oyuncak, süslü şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

cinnet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
cinnet: Insania, mania.

Köken

Arapça cnn kökünden gelen cinna(t) جنّة z "bilinç örtünmesi, delilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جَنَّ z "gizledi, örttü" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Daha fazla bilgi için cin1 maddesine bakınız.


22.07.2014
cins

Arapça cns kökünden gelen cins جِنْس z "tür, soy, Aristoteles mantığında bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen genīsā גניסא z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 260.) Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen génos γένος z sözcüğünden alıntıdır.

cinsel

Türkiye Türkçesi cins sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

cinsiyet

Arapça cns kökünden gelen cinsiyya(t) "aynı cinsten olma, beraberlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cins جِنس z sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

cinyıs

İngilizce genius "1. deha, 2. deha sahibi, dahi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince genius "1. kişinin koruyucu tanrısı olan görünmez varlık, 2. (mec.) kişinin doğal yetenek ve eğilimleri" sözcüğünden alıntıdır.

cip

İngilizce jeep "II. Dünya Savaşında kullanılan bir askeri araç türü, arazi aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1941) İngilizce sözcük İngilizce g.p. sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İngilizce general purpose vehicle "genel kullanım aracı" sözcüğünün kısaltmasıdır.