cinsiyet

cinayet

Ar cināya(t) جناية z [#cny fiˁāla(t) msd.] suç, özellikle İslam hukukunda kabahatten daha ağır olan suç, ölüm cezası gerektiren suç Aram gunāyā גניא z [#gny] suç OFa gunāh a.a.

cincik

çoc cici oyuncak, süslü şey

cinnet

Ar cinna(t) جنّة z [#cnn fiˁla(t) mr.] bilinç örtünmesi, delilik Ar canna جَنَّ zgizledi, örttü

cins

Ar cins جِنْس z [#cns] tür, soy, Aristoteles mantığında bir kavram Aram genīsā גניסא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 260.)EYun génos γένος za.a.

cinsel

TTü cins +Al

cinsiyet

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
çün bizüm ile anlaruŋ arasında cinsīyet ve ülfet yoklığın bilürler "... aynı kavimden olma" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
cinsīyet: Bir kavm ve kabileye mensubiyet, mensub bulunulan kavm ve kabile: Areb cinsiyeti; beynlerinde cinsiyet iştirāki var idi. "... eril veya dişil olma" [ Akşam - gazete, 1929]
İktisadî hayatta da cinsiyet bir fark yaratmamalıdır. Erkekle müsavi kabiliyet gösteren her kadın müsavi muamele görmelidir.

Ar cinsiyya(t) [#cns] aynı cinsten olma, beraberlik Ar cins جِنس z +īya(t)2

 cins

Benzer sözcükler: cinsiyetçilik


14.02.2020
cinyıs

İng genius 1. deha, 2. deha sahibi, dahi Lat genius 1. kişinin koruyucu tanrısı olan görünmez varlık, 2. (mec.) kişinin doğal yetenek ve eğilimleri

cip

İng jeep II. Dünya Savaşında kullanılan bir askeri araç türü, arazi aracı (İlk kullanım: 1941) << İng g.p. [abb.] İng general purpose vehicle genel kullanım aracı

cips

İng potato chips patates yongası, çips İng chip yonga

ciranta

İt girante 1. döndüren, çeviren, 2. senedin arkasını imzalayan kişi İt girare döndürmek, çevirmek +ent°

cirit

Ar carīd جريد z [#crd faˁīl sf.] kabuğu soyulmuş hurma dalı, sırık Ar carada جَرَدَ zsoydu, kabuğunu sıyırdı