cinyıs

cincik

cici "oyuncak, süslü şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

cinnet

Arapça cnn kökünden gelen cinna(t) جنّة z "bilinç örtünmesi, delilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جَنَّ z "gizledi, örttü" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

cins

Arapça cns kökünden gelen cins جِنْس z "tür, soy, Aristoteles mantığında bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen genīsā גניסא z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 260.) Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen génos γένος z sözcüğünden alıntıdır.

cinsel

Türkiye Türkçesi cins sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

cinsiyet

Arapça cns kökünden gelen cinsiyya(t) "aynı cinsten olma, beraberlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cins جِنس z sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

cinyıs
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kaynakça yok, 2008]
cinyıs aklını kaçırdı eyvah! / zahir üstüne alındı eyvah! [Luxus grubunun şarkı sözleri]

Köken

İngilizce genius "1. deha, 2. deha sahibi, dahi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince genius "1. kişinin koruyucu tanrısı olan görünmez varlık, 2. (mec.) kişinin doğal yetenek ve eğilimleri" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için cin1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Latince sözcük literatürde gignere, gen- "doğurmak" fiilinden türetilir. Ancak Latince din ve töreye ilişkin kavramların büyük bir bölümünün yabancı dilden alıntı olduğu unutulmamalıdır.


25.08.2017
cip

İngilizce jeep "II. Dünya Savaşında kullanılan bir askeri araç türü, arazi aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1941) İngilizce sözcük İngilizce g.p. sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İngilizce general purpose vehicle "genel kullanım aracı" sözcüğünün kısaltmasıdır.

cips

İngilizce potato chips "patates yongası, çips" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce chip "yonga" sözcüğünden türetilmiştir.

ciranta

İtalyanca girante "1. döndüren, çeviren, 2. senedin arkasını imzalayan kişi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca girare "döndürmek, çevirmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

cirit

Arapça crd kökünden gelen carīd جريد z "kabuğu soyulmuş hurma dalı, sırık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu, kabuğunu sıyırdı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

cirm

Arapça crm kökünden gelen cirm جِرْم z "cüsse, hacim, gövde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice gerem גרם z "kemik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen garmā גרמא z sözcüğü ile eş kökenlidir. )