civciv

civa2

Ar ciwāˀ جواء z [#cww fiˁāl çoğ.] havalar Ar caww جوّ z [t.] hava

civan

Fa cavān/cuvān جَُوان zgenç, delikanlı, yiğit << OFa yavān/yuvān a.a. ≈ Ave yvan- a.a. << HAvr *h₂i̯uh₁en- (*ai̯ūen-) a.a. HAvr *h₂ói̯u- (*aói̯u-) genç olma, canlılık

civanmert

Fa cuvān-mard جوان مرد zdelikanlı, yiğit, cömert kimse

civar

Ar ciwār جوار/جُوار z [#cwr fiˁāl msd.] mücavir olma, komşu veya bitişik olma, dolay Ar cāra جار zsaptı, dolandı, doğru yoldan ayrıldı

civata

Ven giavéta [küç.] anahtarcık [İt. chiavetta] Ven giàve anahtar [İt. chiave] +et° Lat clavis a.a.

civciv

TTü: cūje [ Ahmedî, İskendernâme, 1390]
beyżānuŋ [yumurtanın] çün ṣūreti bulur zevāl / cūje [civciv] olup cāndan aŋa irer kemāl TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cūcū & çūçū: Passer [serçe]. (...) Civ civ: Fritinnire passeris [serçe cıvıltısı]. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
civciv: henüz çıkmış kuş yavrusu, piliç, ve ve gayet küçük kuş yavrularının seslenmeleri. Çok sesli yer ve kalabalık, pazarın civcivli vakti.

onom civ/civil kuş sesi

 cıvıl

Not: Karş. Fa cūja/cūca "kuş yavrusu". Farsça ile etkileşimin yönü ve niteliği muğlaktır. Ayrıca karş. cüce.

Benzer sözcükler: civcivli


22.05.2021
civelek

~? Fa cuvānak جوانك z [küç.] oğlancık Fa cuvān جوان zoğlan, delikanlı

ciyak

onom tiz bağırma sesi

cizvit

Fr jesuite İt gesuita «İsa'cı», Katolik kilisesi bünyesinde 16. yy'da kurulan bir cemiyet ve bu cemiyetin mensubu öz Gesù/Jésus İsa

cizye

Ar cizya(t) جزية z [#czy fiˁla(t) mr.] İslam hukukunda gayrımüslimlerden alınan kelle vergisi Aram gazīthā גזיתא zkelle vergisi, hazine payı Aram gazā גזי zkamu hazinesi

client

İng client 1. müşteri, 2. ağ üzerinde server'a tabi olan bilgisayar Lat cliens bir patrona bağlı olan kişi, mükellef, bağımlı << HAvr *ḱlí-ent- HAvr *ḱlei̯- dayanmak, yaslanmak