coş|mak

cool

İng cool 1. soğuk, 2. (argo) kendinden emin ve şık << Ger *kôluz soğuk << HAvr *gel- a.a.

cop

Fa/OFa çūb چوب zdal, sopa, değnek

copy-paste

İng copy-paste kopyala yapıştır, elektronik ortamda bir nesneyi çoğaltıp taşıma işlemi § İng copy kopyalama İng paste 1. yapıştırıma hamuru, kola, 2. yapıştırma (İt pasta hamur, bulamaç )

corona

YLat corona(virus) bir tür virüs (İlk kullanım: 1968 June Almeida & David Tyrrell, Amer. mikrobiyologlar.) Lat corona taç

cosplay

İng/Jap cosplay [abb.] kıyafetli oyun, çizgi film veya roman kahramanları kılığına girerek oynanan oyun (İlk kullanım: 1984 Nobuyuki Takahashi, Jap. yazar.) § İng costume kıyafet İng play oyun, oynamak

coş|mak

cūşa gelmek [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cūşa geldi [kaynaştı] yir gök durdı semā coşmak [ Lugat-i Halimi, 1477]
niyūş [Fa.]: ... Ve cūşup ınçkurı ınçkurı ağlamak. coşkun [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cūş: Ebullitio, agitatio. Cūşmek: Effervescere. Cūşkun ol. Incalere. Cūşīş: Kaynayış, ebullitio.

Fa cōşīdan جوشيدن zkaynamak, kaynaşmak, (hayvan) azmak Fa cōş جوش zkaynama, galeyan ≈ Ave yaoşti- a.a. << HAvr *i̯ow-s- a.a. HAvr *i̯ew- kaynamak, mayalanmak

Not: Türkçe çok "kalabalık, gürültü" adından *çoğuşmak etimonu önerilmiş ve Dil Devrimi sırasında bu varsayıma dayanarak türevleri yaratılmıştır. Cumhuriyet-öncesi kaynaklarda genellikle Farsça etimoloji kabul edilir. • Fa cūş ile aynı HAvr kökten EYun zéō "kaynamak, kabarmak", zýmē "maya".

Benzer sözcükler: coşkun, coşturmak, coşum

Bu maddeye gönderenler: coşku, cuş u huruş, enzim


04.03.2019
coşku

TTü coş- +gU

couture

Fr haute couture «yüksek terzilik», seçkinlere özgü giysi modası << OLat consutura dikiş nakış, terzilik Lat con+ suere dikmek +(t)ura << HAvr *si̯uh₁- (*si̯ū-) a.a.

cover

İng cover her türlü örtü

covino

İt giovino genç adam << Lat iuvenis a.a.

cozut|mak

onom coz ağır yanma sesi