cumhuriyet

cuma

Ar cumˁa(t) جمعة z [#cmˁ fuˁla(t) mr.] 1. toplantı, cemiyet, 2. cuma namazı kılınan gün Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

cumba

İt gibbo çıkıntı, binalarda üst kat çıkıntısı

cumbul

onom suya düşme sesi

cumburlop

onom cup/cumbur düşme sesi, özellikle suya düşme sesi

cumhur

Ar cumhūr جمهور z [#cmhr q. msd.] birikme, yığın, birikinti, halk kalabalığı

cumhuriyet

YO: "Fr république çevirisi" [ Amedî Galib Efendi, Sefaret Mektupları, 1802]
França cümhūruna me'muriyetinize mebni ... Fransa cümheriyesinin mevālātına dāir... [ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1862]
Amerika Memālik-i Müctemiˁāsı ahalisinden Cenublular, cümhūriyet idāresinde ve Hıristiyan mezhebinde oldukları halde... [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cümhūr: ... Müntehab reis nezaretiyle hükümet. cümhūriyet.

Ar cumhūr çokluk, kalabalık, halk +īya(t)2

 cumhur

Not: İsviçre ve Hollanda gibi ülkelerin yönetim biçimine Osmanlı kullanımında önceleri cümhūr adı verilirken, 19. yy'da cümhūriyet sözcüğü tercih edildi. Masdara eklenen +īyet eki müvelleddir.

Benzer sözcükler: cemahiriye


07.11.2018
cunta

İng junta ihtilal komitesi İsp junta 1. birlik, ittifak, 2. ihtilal komitesi << Lat iuncta [fem.]

cup

onom suya düşme sesi

cura

≈ Fa cūra/curra جوره/جرّه z1. küçük, 2. tambura benzer küçük çalgı

curcuna

?

cursor

İng cursor bilgisayar ekranında güncel konumu gösteren işaret, imleç Lat cursor koşucu Lat currere koşmak +(t)or