cunta

cumba

İt gibbo çıkıntı, binalarda üst kat çıkıntısı

cumbul

onom suya düşme sesi

cumburlop

onom cup/cumbur düşme sesi, özellikle suya düşme sesi

cumhur

Ar cumhūr جمهور z [#cmhr q. msd.] birikme, yığın, birikinti, halk kalabalığı

cumhuriyet

Ar cumhūr çokluk, kalabalık, halk +īya(t)2

cunta

[ Cumhuriyet - gazete, 1939]
bir nevi sivil ve askerî junta teşkilini [ Cumhuriyet - gazete, 1960]
bir askerî cunta

İng junta ihtilal komitesi İsp junta 1. birlik, ittifak, 2. ihtilal komitesi << Lat iuncta [fem.]

 conta

Not: İspanyolca sözcük İspanya Bağımsızlık Savaşı (1808-1814) sırasında kurulan "devrimci komiteler" (juntas revolucionarias) nedeniyle siyasi anlam kazanmış, 20. yüzyılda Latin Amerika ülkelerinde kurulan askeri ve sivil devrim komiteleri için kullanılmıştır. İspanyolca telaffuz /hunta/ şeklinde olup, Türkçe biçim muhtemelen İngilizceden iktibas edilmiştir.

Benzer sözcükler: cuntacı


21.08.2017
cup

onom suya düşme sesi

cura

≈ Fa cūra/curra جوره/جرّه z1. küçük, 2. tambura benzer küçük çalgı

curcuna

?

cursor

İng cursor bilgisayar ekranında güncel konumu gösteren işaret, imleç Lat cursor koşucu Lat currere koşmak +(t)or

cuş u huruş

Fa cūş u χurūş جوش و خروش zkargaşa, galeyan § Fa cūş جوش zgaleyan Fa χurūş خروش zhaykırış, yüksek sesle bağırma (OFa χrōstan bağırma, haykırma )