cup

cumbul

onom suya düşme sesi

cumburlop

onom cup/cumbur düşme sesi, özellikle suya düşme sesi

cumhur

Ar cumhūr جمهور z [#cmhr q. msd.] birikme, yığın, birikinti, halk kalabalığı

cumhuriyet

Ar cumhūr çokluk, kalabalık, halk +īya(t)2

cunta

İng junta ihtilal komitesi İsp junta 1. birlik, ittifak, 2. ihtilal komitesi << Lat iuncta [fem.]

cup

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
merdivenin altından 'curp!' diye ka'r-ı deryaya atılırlar TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
cuppadak, cumbadak: Suya düşen bir cismin çıkardığı ses (...)

onom suya düşme sesi

Benzer sözcükler: combalak, cuppa, cuppadak

Bu maddeye gönderenler: cumbul, cumburlop


07.07.2015
cura

≈ Fa cūra/curra جوره/جرّه z1. küçük, 2. tambura benzer küçük çalgı

curcuna

?

cursor

İng cursor bilgisayar ekranında güncel konumu gösteren işaret, imleç Lat cursor koşucu Lat currere koşmak +(t)or

cuş u huruş

Fa cūş u χurūş جوش و خروش zkargaşa, galeyan § Fa cūş جوش zgaleyan Fa χurūş خروش zhaykırış, yüksek sesle bağırma (OFa χrōstan bağırma, haykırma )

cübbe

Ar cubba(t) جُبَّة z [#cbb] külahlı entari (≈ Aram gəbāy/ḳəbāy גבי/קבי za.a.