cura

cumburlop

onom cup/cumbur düşme sesi, özellikle suya düşme sesi

cumhur

Ar cumhūr جمهور z [#cmhr q. msd.] birikme, yığın, birikinti, halk kalabalığı

cumhuriyet

Ar cumhūr çokluk, kalabalık, halk +īya(t)2

cunta

İng junta ihtilal komitesi İsp junta 1. birlik, ittifak, 2. ihtilal komitesi << Lat iuncta [fem.]

cup

onom suya düşme sesi

cura

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
mehterχāne ile cūre [cūra? curra?] zūrnā ve tabllarını dögerek kol dolaşırlar

≈ Fa cūra/curra جوره/جرّه z1. küçük, 2. tambura benzer küçük çalgı


14.07.2021
curcuna

?

cursor

İng cursor bilgisayar ekranında güncel konumu gösteren işaret, imleç Lat cursor koşucu Lat currere koşmak +(t)or

cuş u huruş

Fa cūş u χurūş جوش و خروش zkargaşa, galeyan § Fa cūş جوش zgaleyan Fa χurūş خروش zhaykırış, yüksek sesle bağırma (OFa χrōstan bağırma, haykırma )

cübbe

Ar cubba(t) جُبَّة z [#cbb] külahlı entari (≈ Aram gəbāy/ḳəbāy גבי/קבי za.a.

cüce

≈ Fa cūje/cūce جوژه/جوجه zyavru, özellikle kuş yavrusu, civciv çoc