curcuna

cumhur

Arapça cmhr kökünden gelen cumhūr جمهور z "birikme, yığın, birikinti, halk kalabalığı" sözcüğünden alıntıdır.

cumhuriyet

Arapça cumhūr "çokluk, kalabalık, halk" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

cunta

İngilizce junta "ihtilal komitesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca junta "1. birlik, ittifak, 2. ihtilal komitesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iuncta sözcüğünden evrilmiştir.

cup

"suya düşme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

cura

Farsça cūra veya curra جوره/جرّه z "1. küçük, 2. tambura benzer küçük çalgı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

curcuna
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kalça raksı" [ Amasyalı Mahmud b. İbrahim, Miftahu'l-Luga, 1512 yılından önce]
ucasını [kalçasını] oynadup raḳs urmak ki curcunī جرجنى dirler "şamata" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
nice gūne lūbedebāzlıklar ve curcuna/cürcüne جرجنه ve küştegīrlikler edüp [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
curcuna: Sarhoş horası, yaygara oyunu.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.


10.06.2015
cursor

İngilizce cursor "bilgisayar ekranında güncel konumu gösteren işaret, imleç" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince cursor "koşucu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince currere "koşmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

cuş u huruş

Farsça cūş u χurūş جوش و خروش z "kargaşa, galeyan" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça cūş جوش z "galeyan" ve Farsça χurūş خروش z "haykırış, yüksek sesle bağırma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça χrōstan "bağırma, haykırma" fiilinden türetilmiştir. )

cübbe

Arapça cbb kökünden gelen cubba(t) جُبَّة z "külahlı entari" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gəbāy veya ḳəbāy גבי/קבי z sözcüğü ile eş kökenlidir.

cüce

Farsça cūje veya cūce جوژه/جوجه z "yavru, özellikle kuş yavrusu, civciv" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

cücük

Farsça cūcak جوجك z "yavru, civciv" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük sözcüğünün küçültme halidir.