döşe|mek

dönüş|mek

TTü dön- +Iş-

dönüt

TTü dön- +Ut

döpiyes

Fr deux pièces 1. iki parça, 2. iki parçalı kadın giysisi § Fr deux iki (<< Lat duo ) Lat pièce parça

dört

<< ETü tört 4

döş

<< ETü töş göğüs

döşe|mek

ETü: [ Uygurca metinler, <1000]
töşeklerin töşep [yatakları/yaygıları serip] ETü: döşek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
töşek töşedi TTü: döşeme "yer kaplaması" [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
Belāṭ Arabīdir, Türkīde evin taş döşemesi demektir.

<< ETü töşe- yatak veya sedir yaymak ETü töş göğüs, sedir +(g)A-

 döş

Not: Karş. Ar ṣadr "1. göğüs, 2. döşek, sedir". Türkçe örnekler Arapçadan çeviri olamayacak kadar erkendir; paralel bir mecaz mantığı güdülmüş olmalıdır.

Benzer sözcükler: dayalı döşeli, döşek, döşeli, döşeme, döşemelik, döşenmek, döşetmek


06.11.2018
döteryum

YLat deuterium atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu (İlk kullanım: 1933 Harold C. Urey, Amer. kimyacı.) EYun déuteros δεύτερος zikinci +ium EYun dúo, di- δύο ziki

döv|mek

<< ETü tȫg- havanda dövmek, ezmek

döviz

Fr devise 1. hanedan arması, 2. üzerinde kraliyet arması bulunan menkul değer, banknot << OLat divisa [pp. fem.] hanedan arması Lat dividere, divīs- ikiye bölmek Lat dis+ *videre << HAvr *h₁wei̯dʰ- (*ewei̯dʰ-) bölmek, ayırmak

dövme

(≈ ETü tögün dağlama ) ETü tȫg- dövmek +mA

dragoman

Fr/İng dragoman (resmi görüşmelerde taraflara eşlik eden) tercüman İt dragomano a.a. Yun dragómanos δραγώμανος za.a. TTü tarcumān ترجمان za.a.