dönüş|mek

dönemeç

TTü dön- +mAç

dönence

TTü dönen +çA

döngel

<? TTü dön-

döngü

TTü dön- +gU

dönüm

TTü dön- +Im

dönüş|mek

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dönüştürmek: Aramak, gezinmek. YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
dönüşmek = Tebdil, istihale = Transformation

TTü dön- +Iş-

 dön-

Benzer sözcükler: dönüştürmek, dönüşüm, dönüşümsel, kentsel dönüşüm


30.09.2017
dönüt

TTü dön- +Ut

döpiyes

Fr deux pièces 1. iki parça, 2. iki parçalı kadın giysisi § Fr deux iki (<< Lat duo ) Lat pièce parça

dört

<< ETü tört 4

döş

<< ETü töş göğüs

döşe|mek

<< ETü töşe- yatak veya sedir yaymak ETü töş göğüs, sedir +(g)A-