döngü

dön|mek

<< ETü-O tȫn- dönmek << ETü *tegün-/*tevün- ETü tegir-/tevür- döndürmek +In-

dönem

TTü dön- +Am

dönemeç

TTü dön- +mAç

dönence

TTü dönen +çA

döngel

<? TTü dön-

döngü

YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
döngü: bkz. kısır döngü.

TTü dön- +gU

 dön-

Benzer sözcükler: döngüsel


04.11.2013
dönüm

TTü dön- +Im

dönüş|mek

TTü dön- +Iş-

dönüt

TTü dön- +Ut

döpiyes

Fr deux pièces 1. iki parça, 2. iki parçalı kadın giysisi § Fr deux iki (<< Lat duo ) Lat pièce parça

dört

<< ETü tört 4