döngü

dön|mek

Oğuzca tȫn- "dönmek" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tegün- veya *tevün- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe tegir- veya tevür- "döndürmek" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

dönem

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

dönemeç

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAç ekiyle türetilmiştir.

dönence

Türkiye Türkçesi dönen sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

döngel

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

döngü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
döngü: bkz. kısır döngü.

Köken

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dön- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

döngüsel


04.11.2013
dönüm

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

dönüş|mek

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

dönüt

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

döpiyes

Fransızca deux pièces "1. iki parça, 2. iki parçalı kadın giysisi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca deux "iki" (NOT: Bu sözcük Latince duo sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince pièce "parça" sözcüklerinin bileşiğidir.

dört

Eski Türkçe tört "4" sözcüğünden evrilmiştir.