düğün

düdük

<< ETü tütek üflenen şey, büzük ağıza benzer şey onom düt/tüt üfleme sesi, düdük sesi

düello

İt duello ikili çatışma << Lat duellum/bellum savaş

düet

Fr duette müzikte ikili İt duetto İt due iki +et°

düğme

<< ETü tügme düğüm ETü tüg- bağlamak, düğümlemek +mA

düğüm

≈ ETü tügün düğüm ETü tüg- bağlamak, düğümlemek +Im

düğün

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
amranmaklıġ baġ tügünin [sevgi bağı ve düğümü ile] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tügün: al-ˁuḳda [düğüm] "... evlilik akdi" [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
dügün: al-ˁuḳda [düğüm, akit Bundan dolayı nikâh akdinin yapıldığı düğün merasimine de dügün denir.]]

<< ETü tügün düğüm, akit ETü tüg- bağlamak, düğümlemek +In

 düğüm

Not: düğüm sözcüğünün varyant biçimidir. Karş. Ar ˁaḳd ve ˁuḳda "1. düğüm, 2. sözleşme, düğün".

Benzer sözcükler: düğün dernek, düğün yeri, düğüncü


15.11.2019
dük

Fr duc İt duca 1. komutan, başbuğ, 2. bir soyluluk unvanı << Lat dux, duc- komutan, Roma ordularında bir askeri rütbe Lat dūcere yöneltmek, yönetmek, önder olmak << HAvr *dewk- a.a.

dükkân

Ar dukkān/dukān دكّان/دكان z [#dkn] platform, seki, tezgâh, özellikle çarşı içinde satış yeri Aram dūkanā דוכנא zplatform, seki Akad dakkannu a.a. Sumer dagana bir tür tezgâh veya platform

düldül

Ar duldul دلدل z [#dl fuˁfuˁ q.] 1. oklu kirpi, 2. Hz. Ali'nin katırının adı

dülger

Fa durūdgar/durūgar دروگر zmarangoz, biçici § Fa durūd درود z1. biçilmiş, kesilmiş, 2. biçilmiş ağaç, kereste (Fa durūdan درودن zbiçmek, kesmek ) Fa gar/kar گر/كر zyapan

dümbelek

Ar/Fa tabl طبل zdavul