düşün|mek

düşeş

Fa du şaş iki altı

düşey

TTü düş- +(g)Ay

düşkün

TTü düş- +gIn

düşman

Fa/OFa duşmān/duşman دشمان/دشمن zdüşman ≈ Ave duşmanah- «kötü düşünen», a.a. § Ave duş kötü, uğursuz (<< HAvr *dus- kötü, bozuk ) Ave manah- düşünce, akıl, ruh

düşün

TTü düşün-

düşün|mek

ETü: tüşemek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol tǖş tüşēdi [[düş gördü]] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
düşünmek دوشونمك : méditer, réfléchir TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
düşünmek: fikr e., tasavvur e.

≈ ETü tüşe- hayale dalmak, düşlemek ETü tüş rüya, hayal +(g)A-

 düş

Not: Özgün anlamı "hayale dalmak, gündüz düşü görmek" olan fiil, ETü sağınmak ve ögimek yerine Orta Türkçe'de yaygınlık kazanmıştır. • İkinci hecedeki ses değişimi kural dışıdır. Normal olarak *düşen- beklenirdi.

Benzer sözcükler: düşündürmek, düşünüp taşınmak, düşünür

Bu maddeye gönderenler: düşün, düşünce


10.09.2020
düşünce

TTü düşün- +çA

düt

onom düt üfleme sesi, düdük sesi

düt|mek

<< TTü düdükle-

düttürü

TTü düttür-

düve

<< ETü tüge buzağının büyüğü, dana