düş|mek

dürüm

TTü dür- +Im

dürüst

Fa drust درست zdoğru, düz << OFa druwişt/druşt a.a. << EFa *druv-işta- en doğru, tam doğru EFa duruva- [sup.] doğru << HAvr *drewh₂- (*drew-) sağ, sağlam, doğru

dürzü

Ar durzī درزى z [nsb.] Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu öz Muḥammad İsmāil al-Darzī Dürzi dininin kurucusu (ö. 1019) Fa darzī درزى zterzi

düstur

Ar dustūr دستور z [#dstr q.] 1. yasa, kural, ilke, 2. baş vezir Fa dastūr دستور zizin, ferman; vezir

düş

<< ETü tǖş 1. durma, durak, 2. dinlenme, uyku, 3. rüya ≈ ETü tül rüya

düş|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
kaġanım ben eb gerü tüşeyin tidi [kağanım ben eve ineyim dedi] ETü: [ Irk Bitig, <900]
turña kuş tüşnekiŋe konmiş, tuymatın tuzakka ilinmiş [turna kuşu tüneğine konmuş, anlamadan tuzağa yakalanmış] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er attın tüşdi [attan indi], er tamdın tüşdi [damdan düştü] (...) attın tüşürdim [attan indirdim] (...) tüşük kişi [miskin ve durgun kişi]

<< ETü tüş- 1. inmek, konmak, durmak, 2. düşmek

Benzer sözcükler: düşmez, düşük, düşülmek, düşürmek

Bu maddeye gönderenler: düşey, düşkün, izdüşüm


23.12.2015
düşes

Fr duchesse dükün eşi; bir tür ipekli kumaş << OLat ducissa [fem.] Lat dux, duc- dük

düşeş

Fa du şaş iki altı

düşey

TTü düş- +(g)Ay

düşkün

TTü düş- +gIn

düşman

Fa/OFa duşmān/duşman دشمان/دشمن zdüşman ≈ Ave duşmanah- «kötü düşünen», a.a. § Ave duş kötü, uğursuz (<< HAvr *dus- kötü, bozuk ) Ave manah- düşünce, akıl, ruh