düdük

duziko

Yun dúziko δούζικο zkatkısız rakı TTü düz

Fa du/dū دو ziki << HAvr *dwóh₁ (*dwṓ) a.a.

dübel

Alm Dübel takoz << Ger

dübür

Ar dubr دبر z [#dbr fuˁl ] 1. arka taraf, kıç, 2. makat Ar dabara دبر zarkadan geldi, ters idi

düden

<< OTü düden boğaz, girdap onom düt/tüt üfleme sesi

düdük

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tütek: aṣ-ṣumbur [ibrik lülesi] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
tütek: aş-şabāba [kavalın küçüğü] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
düdük: aş-şabāba

<< ETü tütek üflenen şey, büzük ağıza benzer şey onom düt/tüt üfleme sesi, düdük sesi

 düt

Benzer sözcükler: düdüklemek

Bu maddeye gönderenler: düden, duduk, düt-


19.01.2015
düello

İt duello ikili çatışma << Lat duellum/bellum savaş

düet

Fr duette müzikte ikili İt duetto İt due iki +et°

düğme

<< ETü tügme düğüm ETü tüg- bağlamak, düğümlemek +mA

düğüm

≈ ETü tügün düğüm ETü tüg- bağlamak, düğümlemek +Im

düğün

<< ETü tügün düğüm, akit ETü tüg- bağlamak, düğümlemek +In