düello

düalizm

Fransızca dualisme "ikicilik" sözcüğünden alıntıdır.

dübel

Almanca Dübel "takoz" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.

dübür

Arapça dbr kökünden gelen dubr دبر z "1. arka taraf, kıç, 2. makat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dabara دبر z "arkadan geldi, ters idi" fiilinin fuˁl vezninde türevidir.

düden

Orta Türkçe düden "boğaz, girdap" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük düt veya tüt "üfleme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

düdük

Eski Türkçe tütek "üflenen şey, büzük ağıza benzer şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük düt veya tüt "üfleme sesi, düdük sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

düello
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1864]
hayvanca bir sebebden dolayı iki köpek düelloya çıkarlar

Köken

İtalyanca duello "ikili çatışma" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince duellum veya bellum "savaş" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

İtalyanca/Fransızca sözcük Latince dualis "ikili" sözcüğünden kontaminasyon yoluyla “ikili çarpışma” anlamını kazanmıştır.


17.08.2017
düet

Fransızca duette "müzikte ikili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca duetto sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca due "iki" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

düğme

Eski Türkçe tügme "düğüm" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tüg- "bağlamak, düğümlemek" fiilinden Eski Türkçe +mA ekiyle türetilmiştir.

düğüm

Eski Türkçe tügün "düğüm" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tüg- "bağlamak, düğümlemek" fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

düğün

Eski Türkçe tügün "düğüm, akit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tüg- "bağlamak, düğümlemek" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

dük

Fransızca duc veya İtalyanca duca "1. komutan, başbuğ, 2. bir soyluluk unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dux, duc- "kömutan, Roma ordularında bir askeri rütbe" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince dūcere "yöneltmek, yönetmek, önder olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dewk- biçiminden evrilmiştir.