dük

düello

İt duello ikili çatışma << Lat duellum/bellum savaş

düet

Fr duette müzikte ikili İt duetto İt due iki +et°

düğme

<< ETü tügme düğüm ETü tüg- bağlamak, düğümlemek +mA

düğüm

≈ ETü tügün düğüm ETü tüg- bağlamak, düğümlemek +Im

düğün

<< ETü tügün düğüm, akit ETü tüg- bağlamak, düğümlemek +In

dük

duka [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
hükkām-i naṣārā [Hıristiyan hükümdarlarının] doj ve dukalerine ve Cezāir beğlerbeğisine dük [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
duka: (...) Fransızcaya takliden lisanımızda vav-ı hafife [ü harfi] ile 'dük' ve müennesine 'düşes' demek abestir.

Fr duc İt duca 1. komutan, başbuğ, 2. bir soyluluk unvanı << Lat dux, duc- komutan, Roma ordularında bir askeri rütbe Lat dūcere yöneltmek, yönetmek, önder olmak << HAvr *dewk- a.a.

Not: Duka altını: ilk kez 1274'te Venedik Dükası Lorenzo Tiepolo emriyle bastırılan ve 17. yy'a dek tedavülde kalan altın sikke çeşidi.

Benzer sözcükler: duka, düka altını, grandük


06.03.2021
dükkân

Ar dukkān/dukān دكّان/دكان z [#dkn] platform, seki, tezgâh, özellikle çarşı içinde satış yeri Aram dūkanā דוכנא zplatform, seki Akad dakkannu a.a. Sumer dagana bir tür tezgâh veya platform

düldül

Ar duldul دلدل z [#dl fuˁfuˁ q.] 1. oklu kirpi, 2. Hz. Ali'nin katırının adı

dülger

Fa durūdgar/durūgar دروگر zmarangoz, biçici § Fa durūd درود z1. biçilmiş, kesilmiş, 2. biçilmiş ağaç, kereste (Fa durūdan درودن zbiçmek, kesmek ) Fa gar/kar گر/كر zyapan

dümbelek

Ar/Fa tabl طبل zdavul

dümbük

≈ Fa tambuk تنبك zdavul, dümbelek, tulum (çalgı) ≈? TTü tablek/deblek dümbelek