dümbelek

düğün

<< ETü tügün düğüm, akit ETü tüg- bağlamak, düğümlemek +In

dük

Fr duc İt duca 1. komutan, başbuğ, 2. bir soyluluk unvanı << Lat dux, duc- komutan, Roma ordularında bir askeri rütbe Lat dūcere yöneltmek, yönetmek, önder olmak << HAvr *dewk- a.a.

dükkân

Ar dukkān/dukān دكّان/دكان z [#dkn] platform, seki, tezgâh, özellikle çarşı içinde satış yeri Aram dūkanā דוכנא zplatform, seki Akad dakkannu a.a. Sumer dagana bir tür tezgâh veya platform

düldül

Ar duldul دلدل z [#dl fuˁfuˁ q.] 1. oklu kirpi, 2. Hz. Ali'nin katırının adı

dülger

Fa durūdgar/durūgar دروگر zmarangoz, biçici § Fa durūd درود z1. biçilmiş, kesilmiş, 2. biçilmiş ağaç, kereste (Fa durūdan درودن zbiçmek, kesmek ) Fa gar/kar گر/كر zyapan

dümbelek

[ Lugat-i Halimi, 1477]
kûbe [Fa.]: deblek ki çalarlar. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dümbelek دنبلك: Parvulum tympanum ex aere, quo pueri utuntur [çocukların kullandığı ufacık metal davul]. [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
kûbet [Ar.]: Küçük davula denir, tabl-ı saġīr maˁnāsına ki deblek/debelek taˁbīr olunur. Çingenelerin ve mahalle bekcilerinin çaldıkları olacakdır ki beli ince olur. ukala dümbelek "... akılsız kişi" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
yeni ukala dümbeleklerinden olup

Ar/Fa tabl طبل zdavul

 davul

Not: Belki tümbük/dümbük "davul" sözcüğüne ekspresif bir /ele/ ara sesi eklenerek, ya da hipokoristik Fa tablek "davulcuk" sözünün etkisiyle.

Benzer sözcükler: ukala dümbeleği

Bu maddeye gönderenler: dümbük


18.09.2017
dümbük

≈ Fa tambuk تنبك zdavul, dümbelek, tulum (çalgı) ≈? TTü tablek/deblek dümbelek

dümdar

Fa dumdār دمدار zkuyruklu, kuyruk tutan Fa/OFa dumb kuyruk

dümen

Ven timón gemi dümeni [İt timone] (Kaynak: LF sf. §650)Lat tēmō at arabasının oku (Kaynak: EM sf. 1200)

dün

<< ETü tün gece

dünür

<< ETü tüŋür evlilik yoluyla akraba, hısım