dünya

dümbük

≈ Fa tambuk تنبك zdavul, dümbelek, tulum (çalgı) ≈? TTü tablek/deblek dümbelek

dümdar

Fa dumdār دمدار zkuyruklu, kuyruk tutan Fa/OFa dumb kuyruk

dümen

Ven timón gemi dümeni [İt timone] (Kaynak: LF sf. §650)Lat tēmō at arabasının oku (Kaynak: EM sf. 1200)

dün

<< ETü tün gece

dünür

<< ETü tüŋür evlilik yoluyla akraba, hısım

dünya

[ Kutadgu Bilig, 1069]
bu dunyā yaġı ol bu nafsiŋ yaġı [bu dünya düşmandır, nefsin de düşman] dünyalık [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
dimegil kim dunyeligim yok ṭurur / himmetü var-ısa mālu çok ṭurur [dünya malım yok deme, himmetin varsa malın çoktur] dünyevî [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
Haḳḳı teˁālā ana çok dürlü esbāb-ı dünyāvīden naṣīb vérmişidi [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dünyā durdukçe (...) dünyāye getürmek (...) dünyāsı degiştürmek: ölmek. dünya evi [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
evlenmiş ama, nihayet dünya evine girmiştir. Bir küçük kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Ar dunyāˀ دُنْياء z [#dnw fuˁlāˀ sf. fem.] yeryüzü Ar adnā أدنَى z [kıy.] daha aşağıda veya beride olan Ar danī [sf.] aşağı, beride

 edna

Not: Arapça sözcük, denī "aşağı" sıfatının kıyas hali olan ednā "daha aşağı" sözcüğünün dişilidir. “Öte taraf” ile bir karşıtlığı ima etmesi bakımından İslam dini kökenli bir kavramdır.

Benzer sözcükler: dünya evi, dünya görüşü, dünya malı, dünyada, dünyalı, dünyalık, dünyevî, yenidünya


24.08.2017
düo

İt duo (müzikte) ikili << Lat duo iki << HAvr *dwóh₁ (*dwṓ) a.a.

düplikat

Fr duplicate bir belgenin ikinci kopyası Lat duplicata [n. çoğ.] a.a. Lat duplicatus [pp.] ikiye katlanmış, kopyalanmış Lat duplicare [den.] ikiye katlamak, ikilemek, kopyalamak +()t° Lat duplex, duplic- iki kat

dür|mek

<< ETü tür- top veya rulo yapmak, bohça etmek <<? ETü tevür- döndürmek

dürbün

Fa dūrbīn دوربين zuzağı gören § Fa dūr دور zuzak Fa bīn بين zgören

dürt|mek

<< ETü türt- yağ sürmek <? ETü tür- dürmek, toplamak +It-