dür|mek

dün

<< ETü tün gece

dünür

<< ETü tüŋür evlilik yoluyla akraba, hısım

dünya

Ar dunyāˀ دُنْياء z [#dnw fuˁlāˀ sf. fem.] yeryüzü Ar adnā أدنَى z [kıy.] daha aşağıda veya beride olan Ar danī [sf.] aşağı, beride

düo

İt duo (müzikte) ikili << Lat duo iki << HAvr *dwóh₁ (*dwṓ) a.a.

düplikat

Fr duplicate bir belgenin ikinci kopyası Lat duplicata [n. çoğ.] a.a. Lat duplicatus [pp.] ikiye katlanmış, kopyalanmış Lat duplicare [den.] ikiye katlamak, ikilemek, kopyalamak +()t° Lat duplex, duplic- iki kat

dür|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol bitig türdi [kitabı (rulo şeklinde) dürdü] dürüşmek "uğraşmak, çatışmak" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
her kimse ki ulular-ıla arışa kendü kanın dökmege dürişür. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dürmek: Complicare (chartam, vestem &c), convolvere, involvere, contrahere (velum, vexillum), contorquere.

<< ETü tür- top veya rulo yapmak, bohça etmek <<? ETü tevür- döndürmek

Benzer sözcükler: dürge, dürmeç, dürmece, dürü, dürülmek, dürüşmek, dürüştürmek

Bu maddeye gönderenler: dürt- (dürtü), dürüm


27.07.2015
dürbün

Fa dūrbīn دوربين zuzağı gören § Fa dūr دور zuzak Fa bīn بين zgören

dürt|mek

<< ETü türt- yağ sürmek <? ETü tür- dürmek, toplamak +It-

dürtü

TTü dürt- +I(g)

dürüm

TTü dür- +Im

dürüst

Fa drust درست zdoğru, düz << OFa druwişt/druşt a.a. << EFa *druv-işta- en doğru, tam doğru EFa duruva- [sup.] doğru << HAvr *drewh₂- (*drew-) sağ, sağlam, doğru