düzel|mek

düven

Yun dukánion δουκάνιον zekini kabuğundan ayırmak için kullanılan cihaz, düven << EYun tykánē τυκάνη za.a. +ion EYun týkos τύκος ztaşçı keskisi, balta

düver

Yun dokárion δοκάριον z [küç.] Yun dokós δοκός zkalın direk, mertek +arion << EYun dokós/dokíon a.a. EYun dékomai δέκομαι züstüne almak, kabul etmek << HAvr *deḱ- almak, kabul etmek

düyun

Ar duyūn ديون z [#dyn fuˁūl çoğ.] borçlar Ar dayn دين z [t.] borç Ar dāna دَانَ z1. borç aldı, borç verdi, 2. yargıladı, hükmü altında aldı

düz

<< ETü tüz barışık, uyumlu, düzenli, düzgün ≈ ETü tüz- sıraya koymak, dizmek, düzenlemek

düz|mek

<< ETü tüz- düzenlemek, doğrultmak

düzel|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yer tüzüldi [[yer düzleşti]] (...) yer tüzerdi [[yer düzleşti]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
tüzeldi ... düzeldi: astawā [eşitlendi, düzleşti]

OTü düz +Al-

 düz-

Not: ETü tüzül- fiilinin OTü tipik /U/ > /A/ değişimine uğramış hali olabileceği gibi, tüz/düz sıfatından türetilmiş yeni bir fiil de söz konusu olabilir. Modern dönemde bu ikinci yoruma uygun olarak TTü ayrı bir düzül- fiili belirmiştir.

Benzer sözcükler: düzeltmek, düzelti, düzeltmen


05.10.2017
düzen

TTü düze- düzeltmek, düzenlemek +In

düzenek

TTü düz- +AnAk

düzenle|mek

TTü düzen +lA-

düzey

TTü düz +(g)Ay

düzgün

TTü düz- düzenlemek, tanzim etmek, terkip etmek +gIn