düzen

düver

Yun dokárion δοκάριον z [küç.] Yun dokós δοκός zkalın direk, mertek +arion << EYun dokós/dokíon a.a. EYun dékomai δέκομαι züstüne almak, kabul etmek << HAvr *deḱ- almak, kabul etmek

düyun

Ar duyūn ديون z [#dyn fuˁūl çoğ.] borçlar Ar dayn دين z [t.] borç Ar dāna دَانَ z1. borç aldı, borç verdi, 2. yargıladı, hükmü altında aldı

düz

<< ETü tüz barışık, uyumlu, düzenli, düzgün ≈ ETü tüz- sıraya koymak, dizmek, düzenlemek

düz|mek

<< ETü tüz- düzenlemek, doğrultmak

düzel|mek

OTü düz +Al-

düzen

TTü: "nizam" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
düzen düzdi vü yapdı bir χoş maḳām [ Meninski, Thesaurus, 1680]
düzenlik, düzenlü "... akort" [Nedim <1730]
bulmaya ḥaşre degin berbāṭ-ı Nahīd düzen [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bozuk düzen düzenbaz [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
hırsız, uğursuz, düzenbaz, dolandırıcı, zalim, müstebit diye kirletmek

TTü düze- düzeltmek, düzenlemek +In

 düz

Not: Düz- fiilinin etkin ortacı olan düzen "düzme işini yapan, düzücü" ayrı sözcüktür.

Benzer sözcükler: çeki düzen, düzenbaz, düzenlemek, düzenlenmek, düzenli, düzenlik, düzensiz

Bu maddeye gönderenler: düzenle-


24.09.2017
düzenek

TTü düz- +AnAk

düzenle|mek

TTü düzen +lA-

düzey

TTü düz +(g)Ay

düzgün

TTü düz- düzenlemek, tanzim etmek, terkip etmek +gIn

düzine

Fr douzaine onikilik birim Fr douze oniki << Lat duodecim a.a. § Lat duo iki Lat decem on