düzenek

düyun

Ar duyūn ديون z [#dyn fuˁūl çoğ.] borçlar Ar dayn دين z [t.] borç Ar dāna دَانَ z1. borç aldı, borç verdi, 2. yargıladı, hükmü altında aldı

düz

<< ETü tüz barışık, uyumlu, düzenli, düzgün ≈ ETü tüz- sıraya koymak, dizmek, düzenlemek

düz|mek

<< ETü tüz- düzenlemek, doğrultmak

düzel|mek

OTü düz +Al-

düzen

TTü düze- düzeltmek, düzenlemek +In

düzenek

YTü: [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi, 1934]
YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
düzenek: Pilân [plan].

TTü düz- +AnAk

 düz-


21.08.2017
düzenle|mek

TTü düzen +lA-

düzey

TTü düz +(g)Ay

düzgün

TTü düz- düzenlemek, tanzim etmek, terkip etmek +gIn

düzine

Fr douzaine onikilik birim Fr douze oniki << Lat duodecim a.a. § Lat duo iki Lat decem on

düzlem

TTü düzle- +Im