düzgün

düzel|mek

OTü düz +Al-

düzen

TTü düze- düzeltmek, düzenlemek +In

düzenek

TTü düz- +AnAk

düzenle|mek

TTü düzen +lA-

düzey

TTü düz +(g)Ay

düzgün

TTü: "tertip, tertibat" [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
kaçan Belkıs yalavaçları ol meydāne yakın geldiler ve Süleyman'ın düzgünün gördiler. TTü: "karışım, kozmetik" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
düzgün: Adornamentum [süs, kozmetik], adinventio, fictio [hazırlanmış şey, preparat], composita [bileşim], & usit. Fucus [göze sürülen sürme]. TTü: "... muntazam" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Yaˁni muvafakat, uygunluk ve düzgünlük.

TTü düz- düzenlemek, tanzim etmek, terkip etmek +gIn

 düz-

Not: "Muntazam" anlamında sıfat olarak kullanımına 19. yy'dan önce rastlanmaz.


09.10.2017
düzine

Fr douzaine onikilik birim Fr douze oniki << Lat duodecim a.a. § Lat duo iki Lat decem on

düzlem

TTü düzle- +Im

düzmece

TTü düz- sahte yapmak +mAcA

DVD

İng DVD [abb.] 1995'te Phillips, Sony, Toshiba ve Panasonic tarafından geliştirilen elektronik kayıt diski İng digital versatile disk esnek kullanımlı dijital disk

e-mail

İng e-mail/email elektronik posta (İlk kullanım: 1982 ABD.) § İng electronic İng mail 1. çanta, özellikle yolcu veya posta çantası, 2. posta (EFr male çanta, heybe [mod. malle] Ger )