düzine

düzen

TTü düze- düzeltmek, düzenlemek +In

düzenek

TTü düz- +AnAk

düzenle|mek

TTü düzen +lA-

düzey

TTü düz +(g)Ay

düzgün

TTü düz- düzenlemek, tanzim etmek, terkip etmek +gIn

düzine

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
duzina دوزينه (İt.): On iki parçadan ibaret bir takım. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
duzina دوزينه (İtal. dozzina).

Fr douzaine onikilik birim Fr douze oniki << Lat duodecim a.a. § Lat duo iki Lat decem on

 düo, desi+

Not: İt dozzina (a.a.) biçiminden alıntı halinde Türkçe /duçina/ beklenirdi. İng dozen (a.a.) Fransızcadan alınmıştır.


10.12.2015
düzlem

TTü düzle- +Im

düzmece

TTü düz- sahte yapmak +mAcA

DVD

İng DVD [abb.] 1995'te Phillips, Sony, Toshiba ve Panasonic tarafından geliştirilen elektronik kayıt diski İng digital versatile disk esnek kullanımlı dijital disk

e-mail

İng e-mail/email elektronik posta (İlk kullanım: 1982 ABD.) § İng electronic İng mail 1. çanta, özellikle yolcu veya posta çantası, 2. posta (EFr male çanta, heybe [mod. malle] Ger )

ebabil

Ar abābīl Kuran'da anılan efsanevi bir kuş türü ≈ Akad ibbiltu bir tür kuş (Kaynak: M-K sf. 2.5; CAD sf. I.1.)