dışkı

dığa

Ermenice dıġa(y) տղայ z "oğlan, yavru" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Süryanice ṭalyā, ṭlē ܛܠܝܐ z "genç, delikanlı, 7-12 yaş arası oğlan çocuğu" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. IV.412, Payne Smith, Compendious Syriac Dictionary sf. 174)

dılak

Eski Türkçe tılak "dilcik, klitoris" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tıl "dil" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

dır

"söylenme ve mırıldanma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

dış

Eski Türkçe tāş "dış" sözcüğünden evrilmiştir.

dışarı

Eski Türkçe taşġaru "dışarı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe taş "dış" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir.

dışkı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
dışkı: Anüs yoliyle dışarı atılan besin posası.

Köken

Türkiye Türkçesi dış sözcüğünden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dış maddesine bakınız.

Ek açıklama

Anadolu ağızlarındaki fışkı sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. Sıfattan isim türeten +kI eki benzersizdir.

Benzer sözcükler

dışkılamak


04.12.2014
di+

Eski Yunanca dýo, di- δύο, δι- z "iki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dwi- "(bileşiklerde) iki" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dwóh₁ (*dwṓ) "iki" biçiminden evrilmiştir.

dia

Fransızca dia sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca diapositif "şeffaf pozitif film" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca diaphane "şeffaf" (NOT: Fransızca sözcük Eski Yunanca diaphaínō διαφαίνω z "içinden öbür yanı görünmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, görünmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.) ve Fransızca positif sözcüklerinin bileşiğidir.

diba

Farsça dībā ديبا z "bir tür ipek kumaş" sözcüğünden alıntıdır.

dibace

Arapça ve Farsça dībāca ديباجة z "1. kitap rulosuna sarılan ve üzerine kitabın konusu yazılan ipek şerit, 2. şiir veya kitabın sunuş yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dībāc ديباج z veya Farsça ve Orta Farsça dībā ديبا z "sırma ile işlenmiş ipekli kumaş, brokad" sözcüğünden alıntıdır.

dibek

Türkiye Türkçesi dep- veya tep- "dövmek, ayakla vurmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.