dahil1

dağla|mak

<< ETü daġla-/taġla- kızgın demirle damgalamak Fa/OFa dāġ kızgın demirle vurulan damga +lA- ≈ Ave daχa- yakmak << HAvr *dʰegʷʰ- a.a.

dağlıç

<? TTü dağla-

daha

<< TTü daχı keza, dahi

dahi1

<< TTü daḳı/daχı keza, ve [bağlaç], daha [zarf] << ETü takı a.a. ETü tak- eklemek +I(g)

dahi2

Ar dāhi داهٍ z [#dhy fāˁil fa.] kıvrak zekâlı, tedbirli, zeyrek Ar dahā دها‎ zkıvrak zekâlı idi

dahil1

"getiri" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
ol vaḳt-i maˁlūmda daχl-i muˁayyen vardur gāh tāze ve gāh solmış olur. "... girme ... bulaşma" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
daχl: Intrare, ingredi (...) & usit. molestatio, infestatio. "... saldırı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
daχl: Karışma, taarruz ve müdahale etme, taˁyip.

Ar daχl دَخْل z [#dχl faˁl msd.] 1. girme, giriş, 2. getiri, gelir, verim, 3. sövme, sözlü saldırı Ar daχala دَخَلَ zgirdi

Not: Üçüncü anlamı dinime dahleden Müselman olsa deyimindekorunmuştur. Aynı kökten dahīl دخيل ("sığını, mülteci") ayrı sözcüktür.

Benzer sözcükler: dahl, dahletmek

Bu maddeye gönderenler: dahil2, dehalet, duhul (duhuliye), ithal, medhal, müdahale (müdahil), tahıl


10.05.2021
dahil2

Ar dāχil داخل z [#dχl fāˁil fa.] giren, duhul eden, içte olan Ar daχala دَخَلَ zgirdi

daim

Ar dāˀim دائم z [#dwm fāˁil fa.] devam eden, devamlı, kalıcı Ar dāma دَامَ zkaldı, devam etti

daima

Ar dāˀiman دائماً z [zrf.] devamlı olarak Ar dāˀim دائم z [#dwm] devam eden +an

dair

Ar dāˀir دائر z [#dwr fāˁil fa.] bir şey etrafında dönen, deveran eden Ar dāra دار zdöndü

daire

Ar dāˀira(t) دائرة z [#dwr fāˁila(t) fa. fem.] döngü, dönüş, çember, halka Ar dāra دار zdöndü