daire

dahil1

Ar daχl دَخْل z [#dχl faˁl msd.] 1. girme, giriş, 2. getiri, gelir, verim, 3. sövme, sözlü saldırı Ar daχala دَخَلَ zgirdi

dahil2

Ar dāχil داخل z [#dχl fāˁil fa.] giren, duhul eden, içte olan Ar daχala دَخَلَ zgirdi

daim

Ar dāˀim دائم z [#dwm fāˁil fa.] devam eden, devamlı, kalıcı Ar dāma دَامَ zkaldı, devam etti

daima

Ar dāˀiman دائماً z [zrf.] devamlı olarak Ar dāˀim دائم z [#dwm] devam eden +an

dair

Ar dāˀir دائر z [#dwr fāˁil fa.] bir şey etrafında dönen, deveran eden Ar dāra دار zdöndü

daire

"halka" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
bir şar uluları diyeler size / dāyire uluları dirler bize "... çember" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
χaymenin [çadırın] çevresini χarba uciyle cizdi, bir nice tılsım ol dāire üzerinde yazdı. YO: "... büro, ofis" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ordu dāiresi, vezir dāiresi, belediye dāiresi YO: "... süit" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
dāire: (...) 3. Büyük bir konak ve sair binanın münkasım olduğu [bölündüğü] aksamın beheri ki birkaç oda ve saireden mürekkebdir.

Ar dāˀira(t) دائرة z [#dwr fāˁila(t) fa. fem.] döngü, dönüş, çember, halka Ar dāra دار zdöndü

 devir

Benzer sözcükler: apartman dairesi, dairesel, dairevi, devlet dairesi


21.09.2017
dakayık

Ar daḳāˀiḳ [#dḳḳ faˁāˀil çoğ.] incelikler, nüanslar Ar daḳīḳa(t) [t.] ayrıntı, nüans

dakik

Ar daḳīḳ دقيق z [#dḳḳ faˁīl sf.] ince, hassas, narin Ar daḳḳa دقّ zufaladı, inceltti

dakika

Ar daḳīḳa(t) دقيقة z [#dḳḳ faˁīlā(t) sf. fem.] 1. partikül, incelik, ayrıntı, nüans, 2. derecenin altmışta biri Ar daḳḳa دقّ zinceltti, küçülttü

daksil

marka Daksil TTü daktilo silgisi [abb.]

daktilo

Fr dactylo [abb.] Fr dactylographe parmakla yazma aygıtı § EYun dáktylos δάκτυλος zparmak EYun graphḗ γραφή zyazı