danışman

dandik

Fransızca dandin olabilir; ancak bu kesin değildir. İngilizce dandy "fazlaca nazik ve kibar kimse" sözcüğünden alıntıdır.

dandini

dan-din çocuk sözünden türetilmiştir.

dangalak

dangıl veya dıngıl "oynama ve sallanma sesi" ses yansımalı sözcüğünden +AlAk ekiyle türetilmiştir.

danış|mak

Eski Türkçe tanuş- "(karşılıklı) konuşmak, söyleşmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tanu- "konuşmak, söylemek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

danışık

Türkiye Türkçesi danış- "konuşmak, istişare etmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

danışman
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"hoca, alim" [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, 1320 yılından önce]
oğlan gider danışmana (...) danışman okur tutmaz derviş yolun gözetmez Yeni Türkçe: "müşavir" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Danışman = müşavir = Fr. conseiller

Köken

Farsça dānişmand "bilgi sahibi, alim" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için danişment maddesine bakınız.

Ek açıklama

Farsçadan alıntı ve "alim" anlamında olduğu halde öteden beri TTü danış- "konuşmak, istişare etmek" fiiliyle bağlantılandırıldığı anlaşılıyor. Dil Devrimi döneminde "danışılan kimse, müşavir" anlamıyla yeniden kullanıma sokuldu. • Ordu Bolaman ilçesine bağlı Danışman köyünün adının kaynağı anlaşılamadı.

Benzer sözcükler

danışmanlık


05.06.2015
daniska

Daniska "Danzig/Gdansk, Baltık denizinde bir kent" özel adından türetilmiştir.

danişment

Farsça dānişmand دانشمند z "bilge, alim" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dāniş "bilgi, ilim" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen dānişn sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Orta Farsça dān- "bilmek" fiilinden türetilmiştir.

dank

"rezonanslı darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

dans

Fransızca aynı anlama gelen danse sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *dintjan "sallanmak, koşuşmak" fiilinden türetilmiştir.

dansite

Fransızca densité "yoğunluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen densitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince densus "yoğun" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dens- biçiminden evrilmiştir.