davran|mak2

davar

<< ETü tavar 1. sığır, koyun, 2. mal, mülk ≈ Moğ tavar a.a.

davet

Ar daˁwa(t) دعوة z [#dˁw faˁla(t) msd.] çağırma, çağrı Ar daˁā دَعَا zçağırdı

davetiye

Ar daˁwa(t) davet +īya(t)1

davlumbaz

Fa tabl-bāz davul çalan, davulcu Fa/Tü tabl/ṭawl davul

davran|mak1

<< ETü tavran- hızlı ve canlı hareket etmek ETü tavra- çevik olmak +In-

davran|mak2

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
davranmak طورانمق: Tavr ile hareket etmek (...) davranış: Muamele

Ar ṭawr طور ztavır

 tavır

Not: Türkçe kökenli olan davranmak1 "sıçramak, seğirtmek" fiili ile anlam bakımından ilgisi kurulamaz. Bu husus göz önüne alınmadan YTü türevlerin yapılması dikkatsizlik eseridir.

Benzer sözcükler: davranış, davranışçı, davranışçılık, davranışsal


25.08.2017
davudi

Ar dāwūdī داوودى z [nsb.] Davut gibi gür ve kalın sesli öz Dāwūd داوود zKuran'da peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı İbr dāwīd דויד z [#dwd] sevilen, dost, Davut

davul

Ar ṭabl طبل z [#ṭbl] 1. davul, özellikle savaş davulu, 2. tabla, dairesel ve yassı tepsi ≈ Fa tabal a.a.

daya|mak

<< Etü taya- yaslamak, isnat etmek ETü tay +(g)A-

dayak

<< ETü tayak destek, asa, baston ETü taya- dayamak, yaslamak +Uk

dayanak

TTü dayan- +(g)Ak