dayak

davran|mak1

<< ETü tavran- hızlı ve canlı hareket etmek ETü tavra- çevik olmak +In-

davran|mak2

Ar ṭawr طور ztavır

davudi

Ar dāwūdī داوودى z [nsb.] Davut gibi gür ve kalın sesli öz Dāwūd داوود zKuran'da peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı İbr dāwīd דויד z [#dwd] sevilen, dost, Davut

davul

Ar ṭabl طبل z [#ṭbl] 1. davul, özellikle savaş davulu, 2. tabla, dairesel ve yassı tepsi ≈ Fa tabal a.a.

daya|mak

<< Etü taya- yaslamak, isnat etmek ETü tay +(g)A-

dayak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
eḏgüke tegmeklik yük yüḏmekniŋ tayakı tétir [(imana) iyiye ulaşma çabasının yükünü taşımanın desteği denir] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
tayaklıġ yaġıka temür kalkan it [sopası olan düşmana demir kalkan hazırla] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dayak, tayak: Adminiculum, fulcrum. (...) dayak urmak: Adminiculari.

<< ETü tayak destek, asa, baston ETü taya- dayamak, yaslamak +Uk

 daya-

Benzer sözcükler: dayakçı, dayaklık


14.12.2015
dayanak

TTü dayan- +(g)Ak

dayanık

TTü dayan- +Uk

dayanış|mak

TTü dayan- +Iş-

daye

Fa dāya/tāye دايه zlala, çocuk bakıcısı, sütanne << OFa dāyag a.a.

dayı

<< ETü taġay annenin erkek kardeşi