de jure

daye

Fa dāya/tāye دايه zlala, çocuk bakıcısı, sütanne << OFa dāyag a.a.

dayı

<< ETü taġay annenin erkek kardeşi

dazlak

(ETü tazla- kelleşmek ) ETü taz kel +lAk

de

<< ETü tākı ve

de fakto

Lat de facto fiilen, fiilî § Lat de -den, ile (edat) Lat factum fiil, edim, olgu

de jure

[ Cumhuriyet - gazete, 1967]
Türkler bu kararları ile 'Defacto' durumunu 'Dejure - hukuki'leştirmektedirler.

Lat de iure hukuken § Lat de -den, ile (edat) Lat ius, iur- kanun, hukuk

 jüri


29.12.2014
de|mek

<< ETü tē- söylemek

dealer

İng dealer pay eden, alıp satan, tacir İng deal pay etmek, alıp satmak +er << Ger *dailjan pay etmek, bölüştürmek << HAvr *dʰail- a.a.

debbağ

Ar dabbāġ دبّاغ z [#dbġ] deri sepileyen

debdebe

Ar dabdaba(t) دبدبة z [#db faˁfaˁa(t) q. msd.] sert ayak sesi, at nalı sesi, davul sesi onom dabdaba دبدب z

debelen|mek

ETü tep- +AlA-