dekor

deklase

Fr déclassé [pp.] sınıf düşmüş, değer kaybetmiş (kimse) Fr déclasser ait olduğu sınıftan ayırmak, sınıf düşürmek Fr de+ classe sınıf

dekman

?

dekoder

İng decoder kod çözücü İng de+ code kod +er

dekolte

Fr décolleté [pp.] gerdanı açık (sıfat), giyimde gerdan açıklığı (ad) Fr décolleter [den.] gerdan açmak Fr de+ collet [küç.] gerdan Fr col boyun +et° << Lat collum a.a.

dekont

Fr décompte [dev.] 1. indirim, iskonto, 2. hesap dökümü Fr de+ compter hesaplamak << Lat computare a.a.

dekor

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
dekor: Süs, ziynet, bir tiyatronun süsleri. dekorasyon "süsleme" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
şimdi yeni tarz dekorasyon sadeliği gidiyor dekoratif "süsleyici" [ Hilali Ahmer (dergi), 1930]
Az süs ve az dekoratif rötuş dekoratör "süsleyen" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Halbuki, bizim mükemmel dekoratör artistlerimiz vardır.

Fr décor ziynet, süs << Lat decus, decor- 1. zerafet, terbiye, uygun davranış, 2. ziynet, süs << HAvr *déḱ-o-s HAvr *deḱ- benimsemek, öğrenmek

 disiplin

Benzer sözcükler: dekorasyon, dekoratif, dekoratör, dekore


14.01.2015
dekovil

Fr decauville dar demiryolu hattı (İlk kullanım: 1889 Paris Sergisi.) öz Paul Decauville Fransız mühendis (1846-1922)

dekstroz

Fr/İng dextrose glikozun türevi olan bir şeker Lat dexter sağ +ose << HAvr *deḱs- sağ, güney

dekupaj

Fr découpage kesip parçalara ayırma Fr découper kesip ayırmak +age Fr de+ couper kesmek

dekuple

Fr découpler çift olan bir şeyi ayırmak Fr de+ coupler çift kılmak, çift koşmak

del|mek

<< ETü tel- delmek