delete

dekupaj

Fr découpage kesip parçalara ayırma Fr découper kesip ayırmak +age Fr de+ couper kesmek

dekuple

Fr découpler çift olan bir şeyi ayırmak Fr de+ coupler çift kılmak, çift koşmak

del|mek

<< ETü tel- delmek

delalet

Ar dalāla(t) دلالة z [#dll faˁāla(t) msd.] yol gösterme, işaret etme, delil olma Ar dalla دَلَّ zgösterdi, işaret etti

delege

Fr délegué [pp.] yetkilendirilmiş kimse, murahhas Lat delegatus [pp.] a.a. Lat delegare yetkilendirmek +()t° Lat de+ lēgare [den.] sözleşmek, görev vermek ≈ Lat lex, leg- yasa

delete

"bilgisayarda silme tuşu ve silme işlemi" [ Milliyet - gazete, 1984]
bilgisayarın klavyesine daktilonunkinden işlevsel olarak farklı birtakım tuşlar eklenmiştir. Bunların en önemlileri CTL (control), ECP (escape), BS (back-space) ve DEL (delete) tuşlarıdır,

İng delete (yazılmış veya çizilmiş bir şeyi) silmek Lat deletus silinmiş Lat delere silmek


19.12.2014
delgeç

TTü del- +(g)Aç

delgi

TTü del- +gU

deli

<< ETü telü deli << ETü tilve a.a.

delik

<< ETü telük delik ETü tel- +Uk

delil

Ar dalīl دليل z [#dll faˁīl sf.] 1. yol gösteren, kılavuz, 2. kanıt Ar dalla دلّ zyol gösterdi, işaret etti