dene|mek

demoralize

Fr démoralisé [pp.] morali bozuk Fr démoraliser [den.] moralini bozmak Fr de+ morale +ise-

demotik

Fr démotique avam tabakasına ait, avam dili EYun dēmotikós δημοτικός za.a. EYun dêmos δῆμος zhalk, avam +ik°

denaet

Ar danāˀa(t) دنائة z [#dnw faˁāla(t) msd.] alçaklık, aşağı olma Ar dūn دُون zalt, aşağı

denden

Fa dandān دَندان z [çoğ.] 1. dişler, 2. Arap alfabesinde be, te, sin, ye gibi harflerin dişe benzer çıkıntıları Fa dand دَند zdiş +ān3 ≈ Ave dantan- a.a. << HAvr *odónt-s a.a. << HAvr *h₃ed-¹ (*od-) ısırmak

dendroloji

İng dendrology ağaç bilimi EYun déndron δένδρον zağaç << HAvr *der-drew- HAvr *deru- pek, sağlam, ağaç, özellikle meşe

dene|mek

TTü: "kıyaslamak, tartmak" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
χalḳuŋ ḥālin görürdi, deŋerdi sorardı, teftīş ve tefaḥḥuṣ éderidi TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Karşusundan ol eri sancasum vakit deŋedüm "sınamak" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
deŋemek: Probare. YTü: deneme "Fr essai çevirisi" [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
deneme: (...) 2. Kesin bir sonuca varma iddiasını taşımayan bilimsel eser veya yazı.

<< TTü deŋe- tartmak, kıyaslamak << ETü teŋ a.a. TTü deŋ denk, eş +(g)A-

 denk1

Benzer sözcükler: deneme, denenmek, denetmek

Bu maddeye gönderenler: denek, denet, deney (deneyim)


06.11.2018
denek

TTü dene- +Uk

denet

TTü dene- +Ut

deney

TTü dene- +(g)Ay

deneyim

YTü deney +Im

dengbej

Kürd dengbêj şarkıcı § Kürd deng ses Kürd bêj söyleyen, ses veren (Kürd gotin, bêj- söylemek ≈ Ave vak-, vaç- seslenmek, söylemek << HAvr *wekʷ- a.a. )