denge

denek

Türkiye Türkçesi dene- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

denet

Türkiye Türkçesi dene- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

deney

Türkiye Türkçesi dene- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

deneyim

Yeni Türkçe deney sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

dengbej

Kürtçe (Kurmanci) dengbêj "şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) deng "ses" ve Kürtçe (Kurmanci) bêj "söyleyen, ses veren" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) gotin, bêj- "söylemek" fiilinden türetilmiştir. Kürtçe fiil Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- biçiminden evrilmiştir. )

denge
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "muvazene" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Arkadaşım dengesini kaybederek düştü.

Köken

Türkiye Türkçesi denk veya deng "eşit, eşitlik" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için denk1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ada eklenen +e takısının yapısı ve işlevi meçhuldür.

Benzer sözcükler

dengelemek, dengelenmek, dengeli, dengesiz


05.10.2017
deniz

Eski Türkçe teŋiz "büyük göl, deniz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe teŋ "denk, eşit" sözcüğünden türetilmiştir.

denizanası

Türkiye Türkçesi deniz amı "yumuşakçalardan malum canlı, medusa" sözcüğünden evrilmiştir.

denk1

Eski Türkçe teŋ "1. eşit, eş, denk, gibi (sıfat) 2. eşitlik, terazi (isim)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe teg- "yetişmek, erişmek, eşdeğer olmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

denk2

Farsça tang "1. sıkı, dar, 2. hayvan yükü, ağırlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Türkçe teŋg "terazi" sözcüğünden alıntıdır.

denklem

Türkiye Türkçesi denkle- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.