deplase

denyo

Roma denilo

deodoran

Fr déodorant İng deodorant koku giderici (İlk kullanım: 1869 İng.) Lat de+ odor koku +ent° << HAvr *ód-os HAvr *h₃ed-² (*od-) kokmak

deontoloji

Fr déontologie İng deontology ahlaki ödevler kuramı EYun deon, deont- δεον zgörev, ödev (<< HAvr *deh₁- (*dē-) yapmak, etmek, icra etmek )

depar

Fr départ ayrılma, uzaklaşma, harekete geçme Fr départir bir yerden ayrılmak Lat de+ partiri ayrılmak, ayrışmak Lat pars, part- pay

departman

Fr département bölüm, kısım, özellikle idarede şube Fr départir bölmek, paylaştırmak +ment° Lat de+ pars, part- pay

deplase

deplase olmak "yer değiştirmek" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
vücut çalımı ve iyi deplâse olmak bakımından bize faik noktaları var deplasman "(futbolda) maç için başka şehre gitme" [ Cumhuriyet - gazete, 1937]
Şehir deplasmanına iştirak etmeyen kulüb 150 lira para cezası verir

Fr déplacer yer değiştirmek, başka yere gitmek veya götürmek Fr de+ placer yerleştirmek

 plase

Not: Karş. İng displace, displacement (a.a.). Futbol terimi olan deplasman Futbol Federasyonu'nun 4 Mart 1937 tarihli Milli Küme talimatnamesi ile yaygın kullanıma girmiştir.

Benzer sözcükler: deplasman


15.01.2015
depo

Fr depôt 1. bir yere koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo << Lat depositum [pp. n.] a.a. Lat deponere bir yana koymak, saklamak, biriktirmek +()t° Lat de+ ponere, posit- koymak

depozit

Fr déposite İt deposito 1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey << Lat depositum a.a.

depre|mek

<< ETü tepre- hareket etmek, kımıldamak ETü tepiz oynak, muharrik +(g)A- ETü tep- +Uz

deprem

TTü depre- +Im

depresyon

Fr dépression 1. çukur, çöküntü, 2. ruhsal veya ekonomik çöküntü Lat depressio çukur Lat deprimere bastırmak, çökertmek +(t)ion Lat de+ premere, press- basmak