der|mek

depre|mek

<< ETü tepre- hareket etmek, kımıldamak ETü tepiz oynak, muharrik +(g)A- ETü tep- +Uz

deprem

TTü depre- +Im

depresyon

Fr dépression 1. çukur, çöküntü, 2. ruhsal veya ekonomik çöküntü Lat depressio çukur Lat deprimere bastırmak, çökertmek +(t)ion Lat de+ premere, press- basmak

deprivasyon

Fr déprivation İng deprivation mahrumiyet, mahrum etme OLat deprivare mahrum etmek +(t)ion Lat de+ privare 1. ayrı tutmak, bağışık kılmak, 2. mahrum etmek ≈ Lat privus ayrık, bağışık

der+

Fa dar içinde, arasında (edat) Fa/OFa andar a.a. << HAvr *h₁én-tero-s (*én-tero-s) HAvr *h₁én (*én) iç (edat)

der|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
tirilip yetmiş er bolmış [toplanıp yetmiş kişi oldu] ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
satığçı erenler térilip içgerü ötüg vérdiler [satıcı adamlar toplanıp içeri dilekçe verdiler] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
térdi (...) térildi (...) térimsindi (...) térindi (...) térişdi (...) térgü [sofra] (...) térig [toplanma] (...) térkek [bohça] (...) térnek [toplantı, dernek] TTü: dertop [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
cummāˁ [Ar.]: bir araya gelip dertop olmuş nesneye denir

<< ETü tér- toplamak, bir araya getirmek

Benzer sözcükler: derilmek, derili, derli toplu, derme çatma, dertop

Bu maddeye gönderenler: dergi, derin, deriş-, derle-, dernek, devşir-, terim, terki


09.08.2020
der1

Fa dar در zkapı << EFa dvara- a.a. ≈ Ave dvara- a.a. ≈ Sans dvāra a.a. << HAvr *dʰwer- kapı

derbeder

Fa dar ba dar در ب در zkapı kapı (dolaşan, dilenen), evsiz barksız, dilenci Fa dar در zkapı

derbent

Fa/OFa darband دربند zdağda veya yolda geçit, bariyer, set § Fa/OFa dar در zkapı Fa/OFa band بند zbağ, düğüm, set

derbi

İng derby önemli spor karşılaşması öz Derby 1778'de 12. Derby Kontu Edward Smith-Stanley tarafından tesis edilen at yarışları

derç

Ar darc دَرْج z [#drc faˁl msd.] 1. rulo şeklinde yazılı belge, dürüm, 2. yazma, metin içine ekleme, dürme, araya sokma ≈ Ar adraca أدْرَجَ z [IV f.] dürdü, rulo yaptı, katladı